Monday, April 9, 2012

txon rewon aytsmukan sì aytsmuke

Txon rewon aytsmukan sì aytsmuke


txon trrmuve :)


1 comment:

  1. Kaltxì ma 'eylan,
    fìayrel lor lu.

    Slä oel ke omum fì'ut alu "txon rewon". Nga new piveng san"txon (a)lefpom"sìk kxawm, srak?!

    Ulte nga zene piveng "(ay)smuk(an/e)" (Lenition). :)

    ReplyDelete